BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Prekybą "ŠVF" produktais vykdoma per mūsų partnerius www.onelife.lt.

Norėdami isigyti prekių "www.vaistazoles.lt" puslapyje, Jus automatiškai busite nukelti į www.onelife.lt puslapį. Už visas pardavimų teisęs atsako onelife.lt puslapis.

1.2Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine parduotuve

www.onelife.lt (toliau – „Parduotuvė“) sąlygas.

1.3. "Onelife" parduotuvėje nurodytas prekes Pirkėjui parduoda UAB "Svencioniu vaistazoles", buveinės adresas: Adutiskio g. 3/ Lentupio g. 4, LT-18110, Svencionys, juridinio asmens kodas 178605343, PVM mokėtojo kodas LT786053413 (toliau – „Pardavėjas“).

1.4. Šios Taisyklės yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas ir nuo Pirkėjo Prekių užsakymo ir apmokėjimo momento tampa šalių sudaryta Prekių pirkimo-pardavimo sutartimi (toliau – Sutartis).​

1.5. Laikoma, kad Pirkėjas susipažino su taisyklėmis jam užsisakius Prekes.​

1.6. Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui užsakant Prekes taikomos tos Taisyklės, kurios galioja užsakymo pateikimo momentu.​

APSIKEITIMAS INFORMACIJA

6.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo  pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

6.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja

el. paštu info@vaistazoles.lt ar telefonu +37065927398.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, o iš jų kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.