top of page
Picture 1.png

UAB „Švenčionių vaistažolės“ investicijos i MTEP veiklas, siekiant sukurti vaistinį preparatą kovai su COVID-19

 

Uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“  yra vienas seniausių vaistažolių perdirbimo fabrikų Pabaltijo regione ir Europoje, veikiantis ir puoselėjantis tradicijas daugiau nei šimtą metų. Nedidelė vaistažolių supirkimo įmonėlė, pradėjusi savo veikla 1883 m. – šiandien „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLIŲ“ fabrikas – šiuolaikinę technologinę ir laboratorinę įrangą turinti vaistažolių perdirbimo įmonė, apdovanota daugybe įvertinimų bei sertifikatų. Reaguojant į naujojo koronaviruso (COVID-19) keliamą neigiamą poveikį Lietuvos visuomenės sveikatai ir ekonomikai, uždaroji akcinė bendrovė „ŠVENČIONIŲ VAISTAŽOLĖS“ nusprendė investuoti eksperimentinės plėtros veiklas vaistiniam preparatui, skirtam kovai prieš COVID-19 kurti.

Įmonės galimybės nuosavomis lėšomis finansuoti projektą pilna apimtimi yra ribotos, todėl įmonė priėmė sprendimą kreiptis dėl ES investicijų pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę  Nr.01.2.1-LVPA-T858 „COVID-19 MTEP“. Projekto biudžetui numatyta 1 000 303,22 Eur suma, skirtas Europos Sąjungos finansavimas 950 288,08 Eur. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Finansuojama kaip Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

bottom of page